ZEDA

Zábavná edukativní aplikace

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vyvíjíme novou

Zábavnou EDukativní Aplikaci (ZEDA), která je určena pro:

Pro učitele

kteří hledají atraktivní metody a formy výuky a motivace žáků. ZEDA metodou hry vede k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Oproti školní výuce přináší aplikace možnosti pracovat s moderními trendy ve vzdělávání, které motivují žáky k seberozvoji.

Pro žáky

a pro všechny se zájmem o (sebe)vzdělávání novými interaktivními metodami a formami vzdělávání mimo školu. ZEDA motivuje metodou hry k získávání nových informací přímo ve městě a v přírodě. Oproti klasickému vzdělávání doma nebo ve škola přináší pohyb, nové poznatky a interakci s ostatními “hráči”.


Naši partneři

Technologie je vyvíjena díky podpoře Technologické agentury ČR (TP01010015).

Platforma Loxper má cíl propojit návštěvníky, turisty, ale i místní obyvatele s průvodci.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hledáme partnery pro projekt a jeho rozvoj.